Đăng ký tham gia

0909095320

Error: Contact form not found.

NLP Master Practitioner

🚩Khóa Nhà Thực Hành NLP Nâng Cao không chỉ đơn thuần là một khóa học. Đó là tấm giấy thông hành tới một thế giới khác!
Khóa học này được thiết kế chuyên sâu hơn chương trình NLP Practitioner; sẽ cho bạn một nền tảng thật vững chắc, các kỹ thuật và sự tự tin để áp dụng vào những lĩnh vực khác trong cuộc đời, từ gia đình đến xã hội.
“NLP Master Practitioner” được chứng nhận bởi Hội Đồng NLP Hoa Kỳ- American Board of Neuro Linguistic Programming (ABNLP).
🚩Khóa học không chỉ mở mang và đào sâu kiến thức khoa học về NLP mà còn cung cấp những nền tảng và các kỹ năng cần thiết cho những ai muốn thấu hiểu NLP và mong muốn trở thành người huấn luyện NLP (NLP Master Coach), một sự chuẩn bị hoàn hảo cho khóa đào tạo “Train the Trainer – Nhà Huấn Luyện NLP”

NLP Master Practitioner

 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC