TS Khiêm Nguyễn

Tiến Sĩ - CEO 6K International

Với đam mê trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và huấn luyện cá nhân và tổ chức, Khiêm Nguyễn đã dành hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy, đào tạo và huấn luyện Đại Học, Doanh Nghiệp Đa Ngành tại Việt Nam, sống và làm việc tại Đài Loan. KN quyết định và may mắn nhận được Tiến Sĩ Ngành Tiến Hoá và Đa Dạng Sinh Học tại viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Academia Sinica, Taiwan (Top 30 Thế Giới và Top 1 Đài Loan) và Đại Học Taiwan Normal University (Đại Học Sư Phạm Đài Loan) với mong muốn hiểu thêm về hành vi, có thêm các kỹ năng chia sẻ, và kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài với mong muốn mang nhiều giá trị hơn cho cộng động người Việt Nam. Hiện KN còn phụng sự với vai trò là In Country/Fundrais- er Leader tại Việt Nam cho tổ chức thiện nguyện Build a School Foundation (Hoa Kỳ) chuyên xây trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa với mục tiêu xây 100 trường đến năm 2025. Hiện 109 công trình được hoàn thành năm 2022 và luôn mong mọi người cùng đồng hành mang cơ hội thứ 2 đến cho các bạn trẻ VN. KN đã có cơ hội được làm việc, đào tạo và huấn luyện cho hơn 50.000+ người, 250+ doanh nghiệp | tổ chức | tập đoàn đa ngành và hạnh phúc vì nhận được nhiều phản hồi và chuyển đổi tích cực trong công việc, phát triển cá nhân và kinh doanh của người học, và luôn mong muốn người học được thành công, đạt mục tiêu và có cuộc sống hạnh phúc cho tất cả các khía cạnh cuộc đời.